IT alarm, spol. s r.o.
INTEGROVANÝ BEZPEČNOSTNÝ A RIADIACI SYSTÉMPOPLACHOVÝ SYSTÉM NA HLÁSENIE NARUŠENIAPoplachový systém na hlásenie narušenia je systém pre detekciu a indikáciu prítomnosti, vstupu alebo pokusu o vstup narušiteľa do stráženého priestoru. Hlavnou úlohou je informovať majiteľa objektu alebo obsluhu o vniknutí cudzej osoby do chránenej oblasti.copyright: italarm        webdesign: RH+ 2006