IT alarm, spol. s r.o.
INTEGROVANÝ BEZPEČNOSTNÝ A RIADIACI SYSTÉMINTEGROVANÝ BEZPEČNOSTNÝ A RIADIACI SYSTÉMPonuka pre technické riešenie integrovaného bezpečnostného riadiaceho a monitorovacieho systému je spracovaná ako systém, pri ktorom sú navzájom previazané jednotlivé zariadenia slúžiace pre ochranu a riadenie do jedného celku tak, aby boli schopné vzájomne spolupracovať a bolo ich možné komplexne ovládať z jedného riadiaceho centra. Na zákalde takéhoto návrhu riešenia môžeme povedať, že objekt bude riadený na úrovni inteligentnej budovy. Riadením z jedného riadiaceho centra integrovaný bezpečnostný riadiaci a monitorovací systém musí zaisťovať tieto funkcie:

 • prijímať a spracovávať informácie z pripojených systémov
 • elektrickej požiarnej signalizácie
 • požiarneho rozhlasu
 • uzatvoreného televízneho okruhu
 • kontroly vstupu
 • turniketov a rámp
 • indikácie voľných parkovacích sektorov
 • inteligentného hotelového prístupového systému
 • elektrickej zabezpečovacej signalizácie
 • merania, regulácie a riadenia technologických veličín
 • integrovaného grafického monitorovacieho a riadiaceho systému
 • automaticky distribuovať informácie na ďalšie pripojené systémy (výťahy, meranie a regulácia, ochrana objektu)
 • automatickú prevádzku s možnosťou manuálneho zásahu priebehu akcie
 • prepojenie do centra so stálou službou a výjazdovou skupinou
 • archiváciu všetkých udalostí do tzv. denníka udalostí tak, aby bolo možné spätne vyhodnotiť činnosti systému a obsluhy
 • umožňovať voľne konfigurovať parametre integrovaného systému alebo jednotlivých systémov
 • umožňovať definovať logické väzby medzi udalosťami jednotlivých systémov
 • riadiaci počítač viacúrovňovo decentrálne zabezpečuje všetky informácie, ktorých prenos podlieha maximálne možnému utajeniu
Integrovaný bezpečnostný riadiaci a monitorovací systémy podľa technického princípu rozdeľujeme na:
 • mechanické zábranné prostriedky, medzi ktoré patria napr. mreže, zámky závory, turnikety
 • elektrické a elektronické systémy, napr. elektrická zabezpečovacia signalizácia, elektrická požiarna signalizácia, kamerové systémy, systém kontroly vstupu, riadenie parkovania
 • systémy pre riadenie technologických procesov, napr. meranie, regulácia a riadenie technologických veličín, riadenie vymeníkových staníc, regulácia vykurovania sekcií a ucelených priestorov, regulácia teplej úžitkovej vody, regulácia tepelnej pohody, riadenie vzduchotechniky
 • vlastný inteligentný grafický riadiaci a monitorovací systém, ktorý integruje a riadi vyššie uvedené systémy
Počet prístupov:   
copyright: italarm        webdesign: RH+ 2006