IT alarm, spol. s r.o.
INTEGROVANÝ BEZPEČNOSTNÝ A RIADIACI SYSTÉMINTELIGENTNÝ PRÍSTUPOVÝ HOTELOVÝ SYSTÉM (IPHS)Inteligentný prístupový hotelový systém ECEMATIC PS200x je moderný riadiaco - monitorovací systém vyvinutý špeciálne pre potreby objektov hotelového typu a inteligentné budovy
 • povoľuje hosťovi jednou bezkontaktnou identifikačnou kartou
  • vstup do hotelovej izby
  • vstup do vybraných priestorov objektu
  • riadenie výťahov
  • otváranie izbového trezoru
  • prístup na chránené parkovisko hotela
 • monitoruje stav
  • pasívneho infračerveného detektor
  • požiarneho hlásiča
  • osvetlenia v izbe
  • prívodu vody
  • teploty v izbe
  • izbového trezora
 •     
 • riadi
  • teplotu v izbe
  • klimatizáciu
  • osvetlenie
  • režim vstupov do vybraných priestorov
  • vypnutie prívody vody
 •   
 • spolupracuje s informačným systémom hotela
  • FIDELIO, PROTEL
  • po poskytnutí komunikačných protokolov i s ďalšími
 • prístupové práva osôb zabezpečujú
  • individuálnu voľbu intervalu časovej platnosti karty
  • možnosť miestnej platnosti karty (konkrétna izba, pre ktorú je karta platná)
  • štyri základné typy kariet (hosť, servis, upratovanie, menežér)
 • monitorovanie pohybu
   riadiace jednotky sú vzájomne prepojené a pripojené na počítač s vizualizačným softvérom
  • každá udalosť je v reálnom čase zasielaná do vizualizačného softvéru a graficky zobrazená na monitore
 • signalizácia pri neoprávnenom vstupe do priestoru
  • okamžité akustické a vizuálne zobrazenie poplachu na monitore spolu s presnými údajmi o čase a mieste jeho vzniku
 • vizualizácia aktuálneho stavu izby
  • formou grafických schém a ikon
  • formou tabuliek
  • farebné ikony prehľadne monitorujú stav izby (rezervovaná, obsadená, prázdna, uprataná, personál hotela v izbe, poplach v izbe (spôsobený pasívnym priestorovým detektorom, požiarnym hlásičom, násilným otvorením vstupných dverí, násilným otvorením izbového trezoru, dlhým otvorením dverí, vytopením kúpeľne))
 • archivácia udalostí
  • v systéme sa archivujú všetky dôležité udalosti (vstupy do miestností, poplachy, pridelenie kariet jednotlivým osobám, časová a priestorová platnosť karty)
  • prehľadávanie a triedenia udalostí podľa rôznych kritérií
 • integračná schopnosť systému
  • kontrola a riadenie vstupu do izby, výťahu a vybraných priestorov
  • kontrola a riadenie vstupu do izbového trezoru
  • riadenie výťahov
  • riadenie vstupov na parkovisko hotela
  • monitorovanie poplachového systému na hlásenie narušenia
  • monitorovanie hlásičov elektrickej požiarnej signalizácie
  • riadenie prívodu elektrickej energie
  • riadenie teploty v izbe
  • monitorovanie stavu prívodu vody
  • spolupráca s informačným hotelovým systémom
  • spoločné káblové rozvody
 • programovanie
  • realizuje sa z centrálneho počítača
  • prístupový kód sa okamžite v reálnom čase prenáša do všetkých preddefinovaných terminálov
  • jednoznačné rozdelenie prístupových práv (špeciálne prístupové karty pre menežment, upratovanie, servisné technické služby)
  • dokonalá archivácia dát umožňuje získať retrospektívne informácie o udalosti
  • vstup do systému pomocou prístupových hesiel
 • výhody
  • komunikácia v reálnom čase
  • veľmi jednoduchý servis (v porovnaní s off line systémom nie sú potrebné náhradné batérie do snímacieho zariadenia)
  • bezúdržbové snímače bezkontaktnej identifikačnej karty (na rozdiel od systémov, ktoré pracujú na báze magnetických kariet, nie je potrebné čistenie čítacích hláv)
  • programovanie sa realizuje z centrálneho PC, dáta sa okamžite prenášajú do všetkých určených riadiacich terminálov (nie je potrebné individuálne programovanie každého terminálu pracovníkom hotela)
  • okamžité získanie informácií o stave riadiacich a monitorovacích podsystémov
  • zabezpečená vysoká bezpečnosť hotelového hosťa
  • dokonalá archivácia dát v databáze umožňujúca ich spätné prezeranie
  • hosť má jedinú identifikačnú kartu potrebnú pre pohyb v hoteli
copyright: italarm        webdesign: RH+ 2006