IT alarm, spol. s r.o.
INTEGROVANÝ BEZPEČNOSTNÝ A RIADIACI SYSTÉMSYSTÉM EVIDENCIE DOCHÁDZKY A OBJEDNÁVANIA STRAVY (SED a OS)modul je určený pre zamestnancov hotela. Využívajú sa tie isté identifikačné karty, ktoré sa používajú aj pre systém kontroly vstupu.

V module evidencie dochádzky zamestnanci zaznamenávajú na termináli evidencie dochádzky svoj príchod do práce, odchod z práce, dôvody prerušenia práce, dôvody neprítomnosti v práci. Výstupom z tohoto modulu je spracovanie uzávierky pracovného času každého zamestnanca za sledované obdobie. Uzávierka pracovného času je vstupom pre spracovanie miezd.

V module objednávania stravy si zamestnanci cez terminál objednávania stravy až na 10 dní dopredu môžu objednať jedlo z ponuky jedál, ktoré sú na jedálnom lístku. Vo väzbe na objednávku sa pri výdaji po identifikácii kartou zobrazí vydávajúcemu personálu objednané jedlo. Modul je previazaný s modulom miezd, v ktorom sa podľa počtu odobratých jedál, odpočíta automaticky ich cena zo mzdy.


copyright: italarm        webdesign: RH+ 2006