IT alarm, spol. s r.o.
INTEGROVANÝ BEZPEČNOSTNÝ A RIADIACI SYSTÉMELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA (EPS)Účelom elektrickej požiarnej signalizácie je detekovať v prvotnej fáze možný vznik požiaru a jeho následná signalizácia na určené miesto, z ktorého sa zabezpečí jeho lokalizácia.

Včasné a jednoznačné určenie miesta možného vzniku požiaru má nevyčísliteľnú hodnotu hlavne ak sa zachránia ľudské životy. Nie je však možné opomenúť ani možnosť hmotných škôd, ktoré môže požiar spôsobiť.

Ochrana a zabezpečenie budov, vnútorného vybavenia a pracovných priestorov EPS je možné uskutočniť efektívne a s prijateľnými nákladmi len vtedy, pokiaľ sú k tomu účelne a koncepčne vyvinuté odpovedajúce bezpečnostné systémy.

Existuje niekoľko systémov elektrickej požiarnej signalizácie s kvalitatívne zrovnateľnými technickými parametrami.copyright: italarm        webdesign: RH+ 2006